FB FB YouTube Контакти
Національний реєстр
Всеукраїнський реєстр пацієнтів з життєвозагрозливими захворюваннями серця

Фібриляція передсердь: адаптовані рекомендації Європейського товариства кардіологів [2016]


Форми фібриляції передсердь
Вперше діагностована

ФП,  яка раніше не була діагностована, незалежно від тривалості, наявності та вираженості симптомів пов'язаних із ФП

Пароксизмальна Епізоди ФП, які спонтанно купуються до 7 днів
Персистуюча Епізоди ФП, які тривають >7 днів або купуються за допомогою кардіоверсії (медикаметнозної/електричної)
Тривалоперсистуюча Безперервна ФП, яка триває ≥1 року, коли прийняте рішення про стратегію контролю ритму
Постійна ФП після прийняття рішення (лікар та пацієнт) про вибір стратегії контролю частоти

 

 

 

Схематичне зображення теорії механізмів фібриляції передсердь

А: Багатохвильова гіпотеза; В: Фокус з швидким автоматизмом; С: Одиничне коло реентрі з фібриляторним проведенням; D: Функціональне коло реентрі від спіралевидного ротора; Е: Дисоціація між епікардіальними та ендокардіальними шарами стінки передсердя.
 
Шкала симптоматичності
Модифікований клас EHRA Симптоми Опис
1 відсутні ФП не викликає жодних симптомів
2a легкі Симптоми ФП не порушують звичну щоденну активність
2b помірні Симптоми ФП не порушують звичну щоденну активність, але починають турбувати пацієнта
3 виражені Симптоми ФП порушують звичну щоденну активність
4 інвалідизуючі Звична щоденна активність неможлива

 

Розрахунок ризику розвитку інсульту, ТІА та системної емболії  
по шкалі CHA2DS2-VASC
Фактор ризику CHA2DS2-VASC бали
Хронічна серцева недостатність (СН)
клінічні ознаки СН або об’єктивні докази зниження фракції викиду лівого шлуночка
+1
Гіпертензія
артеріальний тиск в стані спокою >140/90 мм рт.ст. як мінімум при двох вимірах або прийом гіпотензивних засобів в теперішній час
+1
Вік ≥ 75 років +2
Цукровий діабет +1
Інсульт, ТІА, епізод тромбоемболії в анамнезі +2
Судинні захворювання. Перенесений інфаркт міокарду, захворювання периферичних артерій або бляшки в аорті +1
Вік 65-74 роки +1
Стать (жіноча) +1


Антикоагулянтна терапія для профілактики ішемічного інсульту

 

ІХС – ішемічна хвороба серця; СН – серцева недостатність; ФВЛШ – фракція викиду лівого шлуночка (незначне зниження – 40-49%, помірне – 30-39%, виражене - <30%); а – не повинен використовуватись у пацієнтів з подовженим інтервалом QT.

 

Антиаритмічні препарати для фармакологічної кардіоверсії
Препарат Введення Початкова доза  Підтримуюча доза Ризики 
Флекаїнід
Per os
 
В/В
200 - 300 мг
 
1,5 - 2мг/кг
(за 10 хв.) 
-

-
Гіпотензія, тріпотіння передсердь 1:1, подовження QT. Уникати у пацієнтів із структурною патологією серця.
Пропафенон
Per os
 
В/В
450 - 600 мг
 
1,5 - 2мг/кг
(за 10 хв.) 
-

-
Гіпотензія, тріпотіння передсердь 1:1, подовження QT. Уникати у пацієнтів із структурною патологією серця.
Аміодарон В/В
5 - 7 мг/кг
(за 1 - 2 години)
50 мг/год до максимальної - 1г/24 год
Флебіт, гіпотензія, брадікардія. 

 

a - оцінити проаритмічний ефект; b - метою є електрична ізоляція легеневих вен, яка досягається радіочастотною або кріоабляцією; с - перша лінія у пацієнтів з ознаками СН та тахікардіоміопатією; d - друга лінія, враховуючи екстракардіальні побічні ефекти.
 

Препарати для утримання синусового ритму після кардіоверсії
Препарат Доза Покази до відміни терапії Вплив на АВ-проведення ЕКГ моніторинг
Флекаїнід
 
Флекаїнід (ретард)
100 – 150 мг 2р./добу
 
200 мг 1р./добу
Подовження 
QRS на 25%
Відсутній
До терапії
1-й день
2-3-й день
Пропафенон
 
Пропафенон SR
150 – 300 мг 3р./добу
 
225 - 425 мг 2р./добу
Подовження 
QRS на 25%
 
Незначний
До терапії
1-й день
2-3-й день
d,l Соталол 80 – 160 мг 2р./добу
Подовження 
QT > 500 мс Подовження 
QT > 60 мс від початкового
Аналогічний до високих доз бета-блокаторів
До терапії
1-й день
2-3-й день 
Аміодарон
600 мг/добу 
(200 мг 3р./добу) 
4 тижні → 400 мг/добу (200 мг 2р./добу)
4 тижні → 200 мг/добу
Подовження 
QT > 500 мс
Зниження ЧСС на 10-12 уд/хв при ФП
До терапії
1 тиждень
4 тижні
Дронедарон 400 мг двічі на добу
Подовження 
QT > 500 мс
Зниження ЧСС на 10-12 уд/хв при ФП
До терапії
1 тиждень
4 тижні

 

 

Препарати для довготривалого контролю ЧСС у пацієнтів з постійною ФП
Всеукраїнський реєстр пацієнтів з життєвозагрозливими захворюваннями серця
Угода користувача про використання сайту та програмного забезпечення
Угода про конфіденційність та захист персональних даних
Перевірити або завантажити сертифікат