FB FB YouTube Контакти
Національний реєстр
Всеукраїнський реєстр пацієнтів з життєвозагрозливими захворюваннями серця

Методика імплантації кардіовертера-дефібрилятора (ІКД/ICD)


Операція імплантації ІКД проводиться в умовах електрофізіологічної лабораторії з дотриманням стандартних вимог асептики та антисептики. Використовується поверхневий в/в наркоз в комбінації з місцевою анестезією 0,5% розчином лідокаїну або бупівакаїну.

Антибіотикопрофілактика інфекційних ускладнень проводиться стандартно, згідно рекомендацій Європейського товариства кардіологів. За 30 хв. до розрізу шкіри в/в вводиться 1,5 цефуроксіму (дітям 50мг/кг) з наступним введенням кожні 8 годин, про-тягом 24 годин, у вказаному дозуванні.

В лівій підключичній ділянці, паралельно ключиці, нижче від неї на 3-4 см. виконується лінійний розріз 5-7 см. В зоні sulcus deltoideo – pectoralis виділяється v. cephalicа, через яку під рентген – контролем через v.subclavia та v. cava superior в порожнину правого шлуночка проводиться ендокардіальний електрод. В разі неможливості заведення ендокардіального електрода через v. cephalicа (недостатній діаметр просвіту, виражена звивистість) за методикою Сельдінгера проводиться пункція та катетеризація v. subclavia sinistra або v.axillaris sinistra. При пункції v.axillaris sinistra для її рентген - візуалізації в/в через v.cubitalis sinistra вводиться 20 мл контрасту (омніпак, візіпак 270/320).

По металевому провіднику в просвіт вени заводиться розривний інтродюсер з бужом, 9 – 12 F (розмір інтродюсера залежить від моделі дефібриляційного електрода). Через просвіт інтродюсера в порожнину правого шлуночка вводиться електрод. Інтродюсер видаляється з вени та електрода методом тракції та розривання його.

В разі необхідності проведення додаткових ендокардіальних електродів

(двохкамерні ІКД, трьохкамерні ІКД) проводиться катетеризація v. subclavia sinistra або v.axillaris sinistra відповідно до кількості необхідних електродів.

У випадку конструкції електроду з пасивною фіксацією він позиціонується у верхівку правого шлуночка, між трабекулами. В випадку конструкції електроду з активною фіксацією він може фіксуватись в верхівку та альтернативні зони - середня третина міжшлуночкової перетинки.

Імплантація ресинхронізаційного кардіовертера-дефібрилятора(CRT-D) передбачає додаткову імплантацію лівошлуночкового електрода. Для імплантації лівошлуночкового електрода заводиться система доставки, проводиться канюляція гирла коронарного синуса. У випадку труднощів проходження затулкового клапана гирла можна використати керований електрофізіологічний катетер, підключений до електрофізіологічної установки, заводиться через доставочну систему в порожнину правого передсердя. Керуючись рентгеноскопічними та електрофізіологічними орієнтирами (реєстрація ендограми) моделювання форми катетера дозволяє пройти клапан та завести по ньому доставочну систему в проксимальну частину Sinus coronarius cordis. В якості електрофізіологічного орієнтиру розташування гирла використовується співвідношення ендограми A - V як 1:1. Після заведення катетер вилучається, через систему заводився катетер з обтуруючим балоном. Після роздування балона двома мілілітрами 0,9% NaCl, в лівій косій проекції (LAO 30°) проводиться ретроградна флебографія.

Оцінюється індивідуальна анатомія венозної системи серця, хід та діаметер цільової вени – лівошлуночкової задньо-латеральної або латеральної. Вилучивши катетер, з попередньо здутим балоном, через доставочну систему заводиться та позиціонується лівошлуночковий електрод. Використання моделі лівошлуночкового електрода з можливістю заведення по провіднику полегшує процедуру. Після позиціонування проводиться тестування та визначення електрофізіологічних показників

Після позиціонування ендокардіальних електродів в порожнині серця проводиться аналіз електрофізіологічних показників за допомогою аналізатора. Визначається величина (амплітуда) електричного потенціалу міокарда правого шлуночка (R-хвилі), прийнятними вважається значення ˃ 5 мВ. Поріг стимуляції – мінімальне значення сили струму при якій виникає деполяризація міокарда (прийнятними вважається значення ≤ 2,0 мА при тривалості імпульса 0,5 мс). Швидкість акселерації хвилі збудження (slew rate) – інтегральний показник швидкості наростання вихідної напруги (прийнятним вважається значення ≥ 0,75 В/с). В разі імплантації двохкамерних та трьохкамерних систем прийнятними показниками функціонування передсердного електроду вважається: Р-хвиля - ˃1,5 мВ; поріг стимуляції - ≤ 2,0 мА, slew rate ˃ 0,3 В/с. Для лівошлуночкового електроду оптимальними показниками вважаються: R-хвиля - ˃5 мВ; поріг стимуляції - ≤ 3,0 мА, slew rate ˃ 0,5 В/с. Різниця в оптимальних показниках детекції та стимуляції між правошлуночковим та лівошлуночковим електродами зумовлена тією особливістю, що правошлуночковий електрод розміщується ендокардіально а лівошлуночковий епікардіально. Після визначення порогу стимуляції шлуночкових електродів обов’язково проводиться стимуляція з силою струму 20 мА, для виключення контактної стимуляції діафрагмального нерва. Особливо це стосується лівошлуночкових електродів, поскільки анатомічно лівошлуночкова латеральна вена ближче розташована до лівого діафрагмального нерва. Опір в ланцюгу стимуляційно-детекційних контактів, як показник цілісності токопровідної жили ендокардіального електроду та силіконово-поліуретанової ізоляції (прийнятними вважаються значення 200 – 2000 Ом). При отриманні задовільних електрофізіологічних показників електрод фіксується двома швами, накладеними на фіксатор та фасцію великого грудного м’яза. При доступі через v. cephalicа шви накладаються на фіксатор та безпосередньо на вену.


Виділення V. cephalica

Заведення електрода

Фіксація

Підшкірно, відповідно до розміру інплантанту, формується ложе. У пацієнтів з тонким прошарком підшкірної жирової клітковини ложе формується під m. pectoralis mayor. Через конекторну платформу ІКД під’єднується до ендокардіальних електродів відповідно до схеми вказаної на корпусі ІКД та вкладався в ложе. Важливо щоб конектори відповідали портам приладу (IS-1/IS-4, DF-1/DF-4). Після проведення гемостазу рана пошарово ушивається абсорбуючими нитками.
Всеукраїнський реєстр пацієнтів з життєвозагрозливими захворюваннями серця
Угода користувача про використання сайту та програмного забезпечення
Угода про конфіденційність та захист персональних даних
Перевірити або завантажити сертифікат